Právě se nacházíte > Božídarsko v EU

Vzorové projekty v oblasti Česká republika - Sasko (CÍL 3)

Vzorové projekty v oblasti Česká republika - Sasko (CÍL  3)

Zvětšit / uložit obrázek v plné velikosti  Zvětšit / uložit obrázek v plné velikosti

Společné cvičení hasičských sborů Boží Dar – Breitenbrunn –  Kurort Oberwiesenthal

DEN ČESKO – SASKÉ SPOLUPRÁCE

Vylepšení turistické infrastruktury

Ježíškova cyklostezka zdatnosti

Obnova kaple sv. Jana Nepomuckého na Mílově - symbol usmíření mezi Čechy a Němci

Z Breitenbrunnu přes Boží Dar až na Klínovec

Stáhněte si novou brožuru "Znovuzrození rozhledny Klínovec"

Znovuotevření rozhledny na Klínovci   Znovuotevření rozhledny na Klínovci   Znovuotevření rozhledny na Klínovci

Stáhněte si leták s kruhovým výhledem z rozhledny Klínovec

Stáhněte si leták s kruhovým výhledem z rozhledny Klínovec   Stáhněte si leták s kruhovým výhledem z rozhledny Klínovec   Stáhněte si leták s kruhovým výhledem z rozhledny Klínovec

 

Znovuotevření rozhledny na Klínovci

 

Mikroregion Centrální Krušnohoří

tvoří obce a města - Boží Dar, Jáchymov, Loučná pod Klínovcem (ČR)
                           - Breitenbrunn a Kurort Oberwiesenthal (Svobodný stát Sasko).

Důležitými body tohoto územního prostoru jsou nejvyšší vrcholy Krušných hor Klínovec, Fichtelberg a Rabenberg.
Horskou polohou jsou dány rozvojové směry mikroreginu:

  • rozvoj cestovního ruchu, konkrétně v oblasti dovybavení infrastrukturou cestovního ruchu, plně respektující životní prostředí,
  • dopravní propojení české a německé části Krušných hor,
  • zajištění bezpečnosti obyvatel i návštěvníků Krušných hor

V oblasti cestovního ruchu vzrůstá konkurence mezi jednotlivými turistickými destinacemi. Proto je nutné nabídnout nejen zajímavostí, uspokojující nejrůznější zájmové skupiny (turistika, sport, kulturní památky, přírodní zajímavosti), ale současně vytvářet příjemné prostředí s širokou nabídkou využití volného času.

Více informací o Mikroregionu Centrální Krušnohoří

Jednotlivé projekty

  1. Seznam projektů„Přehraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří - I. etapa" / „Grenzübergreifende Verkehrverbindung in Region Zentrales Erzgebirge - I. Etappe - 100011794
  2. „Požární a ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří" / „Feuer und andere Sicherheit der Bevölkerung in der Region Zentrales Erzgebirge" - 100016169
  3. „Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří - 1. etapa" / „Einrichtung und Infrastruktur des Tourismus in der Region Zentrales Erzgebirge - 1. Etappe" - 100020761
  4. „Přehraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří - 2. etapa" / „Grenzübergreifende Verkehrverbindung in Region Zentrales Erzgebirge" - 100020763

Fondy Evropské unie

 Šance pro rozvoj ČR -  šance pro rozvoj obcí

Do roku 2004 měla Česká republika možnost čerpat z předvstupních programů pomocí Evropské unie. Byly to programy Phare, SAPARD, ISPA.

Boží DarOd 1.5. 2004 – po vstupu do EU, získala Česká republika přístup ke komplexnímu systému finanční pomoci, jejíž páteř tvoří strukturální fondy  a pro příhraniční oblasti Iniciativa Společenství INTERREG IIIA.

Této jedinečné šance se už pod počátku chopila obec Boží Dar, jejíž rozvoj je od 20. století provázán s rozvojem cestovního ruchu a postupně se obec Boží Dar stala jedním z center turistického ruchu v Krušných horách. Vysoká rekreační hodnota a atraktivita krajiny se odráží v každoroční návštěvnosti.


Přáním obce Boží Dar je hledat a cíleně rozvíjet veškeré aktivity směřující k uspokojování nároků návštěvníků tak, aby se  návštěvníci vraceli, aby se jejich pobyt prodlužoval.

Boží DarProto obec připravuje a následně realizuje řadu projektů, které vytvářejí a rozvíjejí cestovní ruch, který je základním hospodářským potenciálem příhraniční oblasti Krušných hor na obou stranách česko – německé hranice. Všechny projekty, už dříve realizované – i projekty v současnosti realizované, vytvářejí pro místní obyvatelstvo podmínky hospodářského rozvoje (stabilizace zaměstnání) a současně rozvíjejí přeshraniční spolupráci pro nejrůznější hospodářské, sportovní a společenské aktivity, napomáhající zmírnit okrajový charakter příhraničních obcí.

Boží DarCelkem 12 projektů které přispěly k rozvoji turistického ruchu, obec Boží Dar realizovala s finančním přispěním z Programu Phare CBC. Jejich celková hodnota činí  865 765,00 € ( Podrobnosti v kapitole Projekty Phare).

A roste řada projektů, které obec Boží Dar začíná realizovat od r. 2005. Protože už v posledních letech obec cíleně pracovala na řadě rozvojových projektů, mohla už v prvních výzvách SROP a INTERREG IIIA  v r. 2004 předložit řadu projektů, které obstály v tvrdé soutěži. (Podrobnosti viz v kapitole SROP a INTERREG IIIA).

Na našich stránkách najdete podrobné informace nejen o projektech již dokončených, které byly spolufinancovány z Programu Phare, ale hlavně o projektech, které se v současnosti realizuji – a jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů – SROP a z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA.

Novinky

12. listopadu 2014
Statistika návštěvnosti rozhledny Klínovec
Podívejte se na aktuální statistiku návštěvnosti rozhledny Klínovec
22. října 2014
Další fotografie z Klínovce
Další várka fotografií z Klínovce. Jak je zvykem, naleznete je v přiloženém odkazu chronologicky zcela dole.
20. října 2014
Společné cvičení hasičských sborů Boží Dar – Breitenbrunn – Kurort Oberwiesenthal
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky uspořádalo dne 23.8.2014 Den česko – saské spolupráce, na kterém představilo „mapu vzorových projektů“ na česko ...
6. srpna 2014
Pořízení nového vozu pro Městskou policii
Podívejte se na našeho nového krasavce. Fotografie najdete chronologicky na konci galerie.
9. července 2014
Setkání starostů mikroregionu Centrální Krušnohoří
Starostové měst a obcí mikroregionu Centrální Krušnohoří spolupracují již více než 20 let. Cesta k zintenzivnění jejich spolupráce se otevřela v roce 2004 vstupem ...

© 2009 Město Boží Dar || Havai - tvorba www stránek